Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe pisemne to tłumaczenia, które nie muszą zostać potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty takie nie stanowią dokumentów urzędowych wymaganych przez instytucje państwowe.