Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych w różnego rodzaju instytucjach państwowych i kancelariach notarialnych podczas oficjalnych spotkań wymagających obecności tłumacza przysięgłego do załatwienia konkretnej sprawy.