Techniki zapamiętywania

Metodyka:
Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi poprzez:

– ćwiczenia indywidualne i zespołowe
– dyskusje i burze mózgów
– wsparte prezentacjami multimedialnymi

Cel: 
Warsztaty dedykowane przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Podczas kursu słuchacze poznają liczne techniki pamięciowe, tzw. mnemotechniki, które ćwiczą pamięć, ułatwiają zapamiętywanie i pozwalają na skuteczne wykorzystanie potencjału naszego mózgu.

Dla kogo: 
Szkolenie dedykowane wszystkim uczniom, którzy mają dosyć bezmyślnego i mechanicznego uczenia się. Uczestnicy szkolenia przekonają się, że nauka może być twórczą i fascynującą przygodą, pełną dobrej zabawy. Warsztaty pomagają w treningu pamięci, przekładając się na większą skuteczność przyswajania wiedzy. Po ukończeniu warsztatów ich uczestnicy będą w stanie uczyć się więcej,
w krótszym czasie.

Czas trwania: 20 godzin lekcyjnych

Harmonogram:  5 spotkań popołudniowych, po 4 godziny lekcyjne. Daty zajęć: do ustalenia
z uczestnikami.

Program:

  1. Metoda Wieszaków Pamięciowych
  2. Metoda Pokoju Rzymskiego
  3. Łańcuchowa Metoda Skojarzeń
  4. Główny System Pamięciowy
  5. Metoda Słów Zastępczych
  6. Techniki Szybkiego Czytania
  7. Mapy Myśli

Uczestnik otrzymuje: 
Materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia warsztatów.