Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KRAUS Group Anna Kraus z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Stefana Wyszyńskiego 6, kod pocztowy 41-940, e-mail: biuro@kraus.com.pl tel. +48 32 286 12 48.

Polityka prywatności

Strona nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez użytkowników. Gwarantujemy, że w przyszłości także nie będziemy przetwarzać, udostępniać ani wykorzystywać waszych danych w jakichkolwiek innych celach, niż zwykłe zbieranie statystyk.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu realizacji usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r.) – zwanej dalej RODO
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu marketingu własnych usług oraz poziomu zadowolenia naszych klientów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:

  • Dane osobowe wynikające ze świadczenia usługi będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do realizacji usługi, dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu własnych usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (korespondencję prosimy kierować na adres rodo@kraus.com.pl).

 

Obowiązek podania danych osobowych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest koniecznym warunkiem wykonania usługi, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania usługi.

 

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom (np. firmy księgowe, prawnicze) i podwykonawcom (np. inni tłumacze) z którymi współpracujemy przy realizacji usług.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Pliki Cookies

Na stronie używane są pliki cookies, tzw. ciasteczka – są to małe pliki tekstowe używane do zapisywania pewnych informacji na komputerze użytkownika. Nie są one niebezpieczne dla użytkownika ani jego komputera, nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe, ich głównym zadaniem jest przetrzymywanie informacji, do których potem strona może się odnieść.

Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji użytkowników odwiedzających witrynę, i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi naszą stronę. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować utrudnienia. Dlatego zalecamy mieć włączoną obsługę plików cookies.