Kursy robotyki

W ramach Akademii Rozwoju Dzieci i Młodzieży zapraszamy do udziału w bardzo ciekawych zajęciach z robotyki. Zajęcia w sposób zdecydowany przyczyniają się do rozwoju dzieci i młodzieży. Uczestnicy składają klocki LEGO budując konstrukcje i wprawiają je w ruch przy pomocy specjalnych silników oraz pisząc odpowiedni program. Nasze zajęcia charakteryzują się tym, że wiedza przekazywana jest w sposób praktyczny z minimum teorii. Poprzez zabawę uczymy uczestników zdolności logicznego myślenia, uczenia się na błędach, cierpliwości.

Kurs robotyki to pięć poziomów zaawansowania, każdy poziom składa się z 12 godz. lekcyjnych (6 spotkań po 90 minut).

Uczestnicy podczas pierwszego poziomu na bazie zestawów LEGO WeDo oraz RoboTami zaczynają od budowy najprostszych robotów przechodząc do najbardziej rozbudowanych w kolejnych etapach na bazie LEGO Mindstroms.

Zajęcia prowadzone są w małych kilkuosobowych grupach.

Dla młodzieży organizujemy kurs w trakcie którego używamy bardzo popularnego w ostatnim czasie języka programowania Arduino (Genuino).

Arduino – platforma programistyczna dla systemów wbudowanych oparta na prostym projekcie Open Hardware przeznaczonym dla mikrokontrolerów montowanych w pojedynczym obwodzie drukowanym, z wbudowaną obsługą wejścia/wyjścia oraz standaryzowanym językiem programowania. Język programowania Arduino jest oparty na środowisku Wiring i zasadniczo na języku C/C++. Celem projektu Arduino jest przygotowanie narzędzi – ogólnodostępnych, tanich, niewymagających dużych nakładów finansowych, elastycznych i łatwych
w użyciu przez hobbystów. Częściowo Arduino stanowi również alternatywę dla osób, które nie mają dostępu do bardziej zaawansowanych kontrolerów, wymagających bardziej skomplikowanych narzędzi.
(źródło opisu: wikipedia.org)

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem komputerów podłączonych do sieci Internet i wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie systemowe i użytkowe. Uczestnicy pracują przy oddzielnym stanowisku komputerowym lub w parach.
Każdy uczestnik zajęć otrzymują materiały dydaktyczne w postaci podręczników i skryptów oraz ćwiczeń przygotowanych w postaci plików komputerowych, które każdy absolwent kursu otrzymuje na własność, aby po zrealizowaniu przedmiotowych ćwiczeń i zapisaniu ich wynikowej postaci, można było wykorzystać je jako gotowy przykład do dalszych prac własnych, po ukończeniu szkolenia.

Kurs robotyki prowadzą pasjonaci zajmujący się danym obszarem zastosowań informatyki w praktyce, posiadający jednocześnie odpowiednie wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Prosimy o kontakt z nami celem uzyskania szczegółowych informacji.