Kursy programowania

W ramach Akademii Rozwoju Dzieci i Młodzieży zapraszamy  do udziału w bardzo ciekawych i nowatorsko prowadzonych zającach z programowania.

Zajęcia te w sposób zdecydowany przyczyniają się do rozwoju u dzieci i młodzieży takich cech osobowości jak: zdolność projektowania procesów, zdolność logicznego myślenia, wyciąganie wniosków, przewidywanie konsekwencji, uczenie się na błędach, cierpliwość, dociekliwość, a także skutecznie pomagają w nauce przedmiotów ścisłych w szkole (matematyka, logika, fizyka, informatyka).
Zapraszamy do nauki programowania na różnych poziomach i w ramach różnych języków:
– Scratch
– JavaScript
– PHP
– Html 5
– Java
– Visual Basic
– C/C++

Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób całkowicie praktyczny z wykorzystaniem komputerów podłączonych do sieci Internet i wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie systemowe i użytkowe. Każdy uczestnik pracuje przy oddzielnym stanowisku komputerowym.
Uczestniczy zajęć  otrzymują materiały dydaktyczne w postaci podręczników i skryptów oraz ćwiczeń przygotowanych w postaci plików komputerowych, które każdy absolwent kursu otrzymuje na własność, aby po zrealizowaniu przedmiotowych ćwiczeń i zapisaniu ich wynikowej postaci, można było wykorzystać je jako gotowy przykład do dalszych prac własnych, po ukończeniu szkolenia.

Zajęcia na kursach programowania i robotyki prowadzą pasjonaci zajmujący się danym obszarem zastosowań informatyki w praktyce, posiadający jednocześnie odpowiednie wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Prosimy o kontakt z nami celem uzyskania szczegółowych informacji.