Kursy komputerowe

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe na szkolenia i kursy komputerowe prowadzone w wielu obszarach tematycznych, m.in. takich jak:

– przetwarzanie i edycja tekstów,
– praca z arkuszem kalkulacyjnym,
– komunikacja w Internecie,
– e-marketing (wykorzystanie nowoczesnych metod informatycznych i internetowych
w działalności zawodowej),
– grafika komputerowa,
– komputerowa obróbka i retusz zdjęć,
– tworzenie stron internetowych,
– praca z bazami danych,
– kursy komputerowe dla seniorów,
– i szereg innych …

Proponowane w powyższych tematach kursy i szkolenia realizowane są na kilku poziomach zaawansowania, w celu jak najlepszego dostosowania programu do potrzeb uczestników.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób całkowicie praktyczny z wykorzystaniem komputerów podłączonych do sieci Internet i wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie systemowe
i użytkowe. Każdy uczestnik pracuje przy oddzielnym stanowisku komputerowym.
Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały dydaktyczne w postaci podręczników i skryptów oraz ćwiczeń przygotowanych w postaci plików komputerowych, które każdy absolwent kursu otrzymuje na własność, aby po zrealizowaniu przedmiotowych ćwiczeń i zapisaniu ich wynikowej postaci, można było wykorzystać je jako gotowy przykład do dalszych prac własnych, po ukończeniu szkolenia.

Zajęcia na kursach komputerowych prowadzą pasjonaci zajmujący się danym obszarem zastosowań informatyki w praktyce, posiadający jednocześnie odpowiednie wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Prosimy o kontakt z nami celem uzyskania szczegółowych informacji.