Korepetycje

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich typów i szczebli szkół oraz studentów na indywidualne lub grupowe korepetycje, praktycznie ze wszystkich przedmiotów prowadzonych w ramach edukacji formalnej. Gwarantujemy wysoką skuteczność nauczania ponieważ w naszej działalności z tym związanej kierujemy się następującymi zasadami:

  • dobór osoby prowadzącej korepetycje odbywa się poprzez jak najlepsze dopasowanie jej kwalifikacji
    i doświadczenia zawodowego do prowadzonej tematyki zajęć oraz z uwzględnieniem opinii osób korzystających z usług danej osoby w przeszłości. Prowadzimy stały proces szczegółowego monitoringu i ewaluacji prowadzonych zajęć korepetytorskich,
  • wykorzystanie nowoczesnych pomocy naukowych dostępnych na rynku oraz opracowanych indywidualnie przez prowadzących zajęcia, realizację zajęć w trybie indywidualnym lub grupowym, przy czym zajęcia grupowe prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 5 osób,
  • możliwość dodatkowych konsultacji prowadzonych w formie elektronicznej (e-mail, komunikatory internetowe),
  • możliwość pobierania z Internetu dodatkowych materiałów szkoleniowych (pliki audio, filmy, prezentacje, ćwiczenia, testy),
  • miłą i przyjazną atmosferę zajęć.

Korepetycje z matematyki
Korepetycje z fizyki
Korepetycje z chemii
Korepetycje z biologii
Korepetycje z historii
Korepetycje z geografii
Korepetycje z języka polskiego
i inne …