KRAUS Centrum Kształcenia Dorosłych

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, które chcą podnieść swoje kompetencje kluczowe w zakresie posługiwania się technologiami komputerowymi oraz językiem obcym na kursy oferowane przez naszą firmę.

Nasze zajęcia charakteryzują się dużą skutecznością efektów nauczania, ponieważ prowadzone są przez osoby z dużym doświadczeniem
w realizacji zajęć kierunkowych w oparciu o zasady andragogiki, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych. Każdy, kto chce skorzystać z oferty szkoleniowej naszej firmy może na życzenie  przejść test kompetencyjny z zakresu posiadanych kwalifikacji związanych z obsługą komputera i oprogramowania i/lub test znajomości wybranego języka obcego, co pozwala na wskazanie grupy szkoleniowej do której dana osoba powinna się zapisać, tak, aby zajęcia na szkoleniu były jak najlepiej dopasowane do potrzeb danej osoby. Małe grupy uczestników na prowadzonych zajęciach zapewniają dużą skuteczność nauczania, intensyfikacje podejścia indywidualnego do każdego uczestnika kursu i przyjazną atmosferę podczas zajęć.

Uczestnicy szkoleń, po ich ukończeniu są przygotowani do zdania egzaminów językowych (np. TELC, na różnych poziomach) i egzaminów komputerowych (np. ECDL).

KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

KURSY KOMPUTEROWE

TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA