FAQ

 

Czy na zakończenie zajęć otrzymam certyfikat/zaświadczenie?

 

Tak, po zakończeniu kursu/szkolenia/warsztatów uczestnik otrzymuje certyfikat/zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu/szkolenia/warsztatów są:

- brak zaległości w zapłacie za zajęcia,
- obecność na zajęciach przez minimum 80% ogólnego czasu trwania zajęć,

- zdanie egzaminu wewnętrznego (o ile dla danej formy edukacyjnej przewidziano egzamin).

Czy czas trwania pojedynczej jednostki edukacyjnej to 60 czy 45 minut?

 

W naszej placówce obowiązuje zasada, iż czas trwania jednej godziny zajęć, to godzina dydaktyczna, czyli 45. minutowa.

W jakich porach odbywają się zajęcia?


Harmonogram zajęć (daty i godziny ich prowadzenia) są uzgadnianie każdorazowo z uczestnikami/opiekunami prawnymi osób wchodzących w skład danej grupy szkoleniowej, tak aby w sposób najbardziej optymalny dopasować je do możliwości uczestników (pogodzić nasze zajęcia z obowiązkami domowymi, nauką, innymi zajęciami pozaszkolnymi). Staramy się ponadto aby miejsca prowadzenia zajęć, były również jak najbardziej dogodne dla uczestników (minimalizacja kosztu i czasu dojazdu na zajęcia).

Czy cena kursów/szkoleń/warsztatów obejmuje materiały szkoleniowe?

 

Tak, każdy uczestnik kursu/szkolenia/warsztatu otrzymuje odpowiednie materiały szkoleniowe adekwatne do danej tematyki, poziomu zaawansowania, charakteru zajęć, itd. W przypadku wszystkich zajęć, które odbywają się z wykorzystaniem komputera, uczestnicy otrzymują również materiały elektroniczne, przygotowane w formie plików komputerowych (ćwiczenia do wykonania przy pomocy komputera).

W jaki sposób Państwa firma gwarantuje skuteczność procesu nauczania?

 

Żadna placówka edukacyjna nie może dać stuprocentowej gwarancji efektu nauczania na zamierzonym poziomie, ponieważ osiągnięcie danej kompetencji czy umiejętności zależy również od postawy uczestnika, jego chęci do nauki, frekwencji, itp.
Nasza placówka dokłada jednak wszelkich starań, aby prowadzone zajęcia cechowały się najwyższą z możliwych jakością poprzez: angażowanie kadry nauczycieli/wykładowców/trenerów/instruktorów posiadających odpowiednie, wyższe wykształcenie kierunkowe oraz duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla odpowiedniej grupy uczestników (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). Wszystkie nasze kursy/szkolenia/warsztaty kończą się procesem ewaluacji, to znaczy badaniami ankietowymi oraz wywiadami z uczestnikami i osobami prowadzącymi, tak aby na podstawie tych informacji (feed back) stale doskonalić realizację naszych zajęć edukacyjnych.

Czu opłatę za udział w zajęciach mogę regulować na raty?

 

Tak, zapłatę za udział w kursie/szkoleniu/warsztacie, uczestnik lub osoba będąca opiekunem prawnym uczestnika może regulować w systemie ratalnym wg indywidualnie ustalonego harmonogramu wpłat. Pozwala to na udział w zajęciach bez konieczności obciążenia budżetu domowego jednorazowym kosztem. Harmonogram wpłat ustalany jest w odniesieniu do indywidualnych możliwości uczestnika/opiekuna prawnego.

Na jakich poziomach odbywa się nauka języka obcego?


Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego nauka języka obcego odbywa się na następujących poziomach:

A1 – beginner

A2 – elementary

B1 – pre intermediate

B2 – intermediate

B2+ upper –intermediate

C1 – advanced

C2 – proficiency

Opis podano dla języka angielskiego, natomiast nauka innych języków obcych odbywa się na poziomach tożsamych.

Czy w przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość ich odrobienia?

 

Tak, w przypadku absencji na jednych lub kilku zajęciach uczestnik może wziąć udział nieodpłatnie
w zajęciach innej grupy, pod warunkiem, że grupa ta będzie realizowała identyczne zajęcia pod względem tematyki, poziomu zaawansowania, itd.
oraz w przypadku gdy udział uczestnika w innej grupie jest możliwy pod względem organizacyjnym (np. dostępność komputera w pracowni dla uczestnika odrabiającego zajęcia). Uczestnik może skorzystać z tej formy odrobienia zajęć
w terminie do dwóch miesięcy od daty nieobecności na zajęciach swojej grupy szkoleniowej.
W każdym czasie uczestnik może ponadto odrobić zajęcia na których był nieobecny w trybie indywidualnym (zajęcia jednoosobowe, tylko dla danego uczestnika) pod warunkiem uregulowania opłaty dodatkowej, określonej w umowie.

Formularz
kontaktowy

Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana - dziękujemy
Proszę wypełnić wszystkie pola

tel. +48 32 286 12 48
tel. +48 605 995 235
tel. +48 601 920 770

 

e-mail:  biuro@kraus.com.pl

Copyright © 2016 KRAUS Group